De Financiele Functie: Inleiding

De Financiele Functie: Inleiding


Auteur:A. Heezen

  • Nederlands
  • 202 pagina’s
  • Wolters-Noordhoff
  • juni 2001
  • Samenvatting

    Het deel De financiele functie: Inleiding verkent het werkterrein van de financiele functionaris en geeft een globaal beeld van het vakgebied. De positie en de taken van de financiele functie worden afgebakend. Omdat de manager veelvuldig contact met de vermogensmarkt onderhoudt, schetst dit deel een beeld van de diverse deelmarkten binnen de vermogensmarkt en van de wijze waarop prijsvorming op deze markten plaatsvindt. In de leer van de financiering heeft het denken in (toekomstige) kasstromen een belangrijke plaats verworven. Dit brengt met zich mee dat er in financiele calculaties volop gebruik gemaakt wordt van interestberekeningen. Dit deel behandelt deze technieken. Ook de samenhang tussen de diverse bedrijfseconomische begrippen komt aan bod.