De financiele functie: De financiele omgeving

De financiele functie: De financiele omgeving


Auteur:A. Heezen

  • Nederlands
  • 238 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • december 2010
  • Samenvatting

    De Financiele omgeving geeft een beeld van het krachtenveld waarin de financieel manager opereert. Dit krachtenveld is zowel binnen de onderneming te vinden als in de externe omgeving. Daarom wordt eerst een globaal overzicht gegeven van het vakgebied en werkterrein van de financiele functionaris in relatie tot andere functies binnen de onderneming, zoals strategiebepaling en de commerciele functie. Vervolgens wordt de externe omgeving behandeld: de rol van ondernemingen in een markteconomie en met name de contacten met de vermogensmarkt. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.In De Financiele Omgeving komen tevens de diverse deelmarkten binnen de vermogensmarkt aan bod en er wordt uitgelegd hoe prijsvorming op deze markten plaatsvindt. Ook wordt aandacht geschonken aan het ontstaan van de kredietcrisis in 2008. Behalve de markt oefent ook de overheid invloed uit op ondernemingen.