De filosofie van Emmanuel Levinas

Auteur:Jan Keij

  • Nederlands
  • 607 pagina’s
  • Klement
  • april 2006
  • Samenvatting

    Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfilosofische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken betekent. Hij overspoelt ons met denkbeelden die sterk afwijken van wat we gewend zijn te denken en die mede daarom tot veel onbegrip en misverstand aanleiding hebben gegeven.Om daar verandering in aan te brengen heeft Levinas-kenner Jan Keij dit boek geschreven. Het is een ultieme poging om in het bestek van een monografie trapsgewijs de complete filosofie van Levinas zodanig te presenteren dat deze voor zowel de geinteresseerde ‘leek’ als voor de beroepsfilosoof begrijpelijk is.In dit boek worden alle thema’s van Levinas’ werk uitgelegd en in hun onderlinge samenhang zichtbaar gemaakt. Bovendien worden zijn inzichten geillustreerd aan de hand van talloze voorbeelden uit de alledaagse levenspraktijk, met gebruikmaking van treffende citaten uit de moderne literatuur en poezie. Zo rijst hier het beeld op van een zeldzaam oorspronkelijk en diepzinnig denker die grootheden als Wittgenstein en Heidegger in de schaduw stelt – een denker met een goudmijn aan gedachten over mens en wereld – een denker die niet alleen uiterst consistent, compleet en systematisch denkt, maar wiens inzichten ook daadwerkelijk in leven en beroep toegepast kunnen worden.