De filosofie van de vrijheid

De filosofie van de vrijheid


Auteur:Rudolf Steiner

  • Nederlands
  • 294 pagina’s
  • Christofoor
  • juni 1998
  • Samenvatting

    ‘Wat zijn de consequenties van een dergelijke vrijheidsfilosofie voor de ethiek? Ethisch onderzoek heeft volgens Steiner maar een fundamenteel houvast: het vermogen van de individuele mens om vrij te handelen.’ ‘Moraliteit kan alleen door een mens worden gecreeerd. Waar een individu uit vrije wil en dus vanuit de idee iets initieert, ontstaat moraliteit. Het individu voegt vanuit zichzelf iets bovenpersoonlijks aan de wereld toe. Wie plichtsgetrouw handelt, de normen braaf en fatsoenlijk handhaaft, is allerminst verachtelijk, maar evenmin moreel. Hij continueert het verleden zonder toekomst te scheppen. Moreel is het handelen dat toekomst schept.’