De Evolutie Van De Vrije Wil

Auteur:Daniel C. Dennett

  • Nederlands
  • 367 pagina’s
  • Olympus
  • januari 2009
  • Samenvatting

    Al onze morele wetten en intuities zijn gebaseerd op het bestaan van een vrije wil. Hoe kan een mens anders verantwoordelijk zijn voor zijn daden? Onze dromen, gedachten en wensen zijn verbonden met het idee dat we fundamenteel vrij zijn in ons denken. De wetenschap leert echter steeds meer dat lichamelijke processen ten grondslag liggen aan onze emoties en gedachten, dus aan ons bewustzijn. Velen vrezen dat vrije wil een fraaie en misschien noodzakelijke illusie is – dat ons handelen bepaald is door de natuur.Daniel Dennett slaat een brug tussen moderne wetenschappelijke inzichten (van evolutionaire biologie, neurologie, psychologie, economie en filosofie) en de ethiek die een vrije wil vooropstelt. Hij beargumenteert dat vrijheid en determinisme slechts schijnbaar met elkaar in tegenspraak zijn. Bewustzijn en geest zijn geevolueerd en daarom hebben ook vrije wil en moraal wortels in de natuur. Door de evolutie van de vrije wil te onderzoeken, ontstaat een dieper en vollediger begrip van onze ethiek, van onze normen en waarden. Wetenschap is niet de vijand van de moraal. Wij zijn het resultaat van natuurlijke selectie, met inbegrip van onze vrije wil!