De etnische zuivering van Palestina

De etnische zuivering van Palestina


Auteur:I. Pappe

  • Nederlands
  • 347 pagina’s
  • VCL
  • februari 2008
  • Samenvatting

    In 2008 het zestig jaar geleden dat David Ben-Gurion de Staat Israel uitriep. Een gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ondertussen laait de discussie over de geschiedenis van Israel op. Een belangrijke stem in deze discussie is die van Ilan Pappe.”Niemand erkent de misdaden van 1948. Terwijl dat simpelweg een etnische zuivering was, volgens iedere definitie daarvan. Als de ene etnische groep de andere verdrijft, is dat etnische zuivering.””Iedereen wist het. Maar Europa bleef stil, om wat het de Joden zelf had aangedaan.”In zijn geruchtmakende boek De etnische zuivering van Palestina verwijst hij de mythen over de stichting van de staat Israel naar de prullenmand. Onverbloemd toont hij hoe de joden zich in 1948 schuldig hebben gemaakt aan etnische zuiveringen. Pappe beschrijft hoe een jaar lang elf adviseurs van Ben Gurion samenkwamen om te bespreken hoe de Arabieren verdreven konden worden. Zeer terughoudend beschrijft hij de gruwelijkheden. Hierbij laat hij oorspronkelijke documenten en oral history voor zich spreken. Tot slot toont Pappe aan dat de internationale gemeenschap wist van de misdaden, maar bewust niet ingreep.Ilan Pappe (1954) is professor Politicologie aan de Universiteit van Haifa en een van de meest vooraanstaande Nieuwe Historici uit Israel.