De erfenis van Rose EBOOK

De erfenis van Rose


Auteur:Kristen Heitzmann

  • Nederlands
  • Jongbloed Uitgevers Groep
  • november 2011
  • EPUB met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    Als de jonge Carina DiGratia wordt bedrogen door haar geliefde,verruilt ze gekrenkt de zonnige heuvels van Californievoor een klein mijnwerkersstadje in de Rocky Mountains. Hetplaatsje is een geliefde plek voor goudzoekers. Het beschermdopgevoede meisje merkt al snel dat het alles biedt wat Godverboden heeft: corruptie, vijandschap, seksuele uitspattingenen een oppervlakkige zucht naar rijkdom.In het hele stadje zijn maar twee mannen die haar lijken te willenhelpen. Maar beiden met een dubbele agenda. Zal Carinaop tijd de waarheid ontdekken en het hoofd weten te biedenaan de opschudding in haar eigen hart om een drama te kunnenvoorkomen?