De erfenis van de oudheid voor de mens van nu

De erfenis van de oudheid voor de mens van nu


Auteur:Robert Nouwen

  • Nederlands
  • 238 pagina’s
  • Davidsfonds
  • april 2011
  • Samenvatting

    De geschiedenis herhaalt zichzelf voortdurend. Terugkijken naar het verleden is dus ook een manier om onze geest kritisch te houden tegenover het heden en in het licht daarvan na te denken over de maatschappij waarin we leven. Maar er is meer. De vragen waarmee mensen vandaag worstelen, zijn dikwijls dezelfde als die waar de antieke mensen van wakker lagen. Er zijn opvallende parallellen tussen de antieke grootmachten Athene en Rome en het hedendaagse Amerika. Op vraagstukken over vrijheid, mensenrechten, democratie, globalisering en vrede zoeken wij al sinds de Klassieke Oudheid een antwoord.