De eigen wijsheid van het kind

De eigen wijsheid van het kind


Auteur:Henri L. de Vidal de St. Germain

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • AnkhHermes
  • oktober 2001
  • Samenvatting

    Dit doe boek voorziet in een toenemende behoefte aan helende, creatieve zelfwerkzaamheid. Worden door de auteur in zijn eerder bij ons verschenen boek Mijn kind is anders de mogelijkheden en moeilijkheden van Nieuwetijdskinderen vanuit zijn praktijkervaring beschreven en uitgewerkt, in De eigen wijsheid van het kind reikt hij aan ouders, leerkrachten en hulpverleners een draad aan, die via geleide fantasie (visualisaties) regelrecht naar het onbewuste (een onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie) van het kind wordt geleid. Hierdoor worden de uit het onbewuste opgekomen beeldende elementen, in elke grootte, vorm en hoedanigheid aaneengeregen tot een veelkleurig, waardevol richtsnoer. Zo’n begeleide reis in het onbewuste voert het kind op een vooraf in de praktijk getoetste, veilige en creatieve wijze naar de ontdekking van vele (nog) verborgen mogelijkheden en hoedanigheden. Maar ook kunnen voordien niet te traceren beperkingen en gedragspatronen voor het kind en degene die begeleidt zichtbaar en herkenbaar worden. Hoewel het merendeel van de geleide fantasie is gericht op versteviging van stabiliteit en eigenwaarde, zal ook de eigen wijsheid van het kind – het (innerlijk) weten – vanzelf zijn rechtmatige plaats innemen. En, zoals de auteur aangeeft: kinderen houden van visualiseren, vinden het spannend en beleven er al spelenderwijs plezier aan.