Boekbeschrijvingen

De eenwording van Nederland

Auteur:Hans Knippenberg

  • Nederlands
  • SUN
  • november 1990
  • Samenvatting

    De staatkundige eenwording van Nederland dateert dan wel van de Franse Tijd, maar in allerlei andere opzichten – mentaal, economisch, infrastructureel, cultureel – bleef Nederland nog lang een verzameling van meer of minder zelfstandige lokale en regionale samenlevingen. Vele identificeerden zich wel met hun eigen streek, maar niet met vaderland of natie. In de Eenwording van Nederland wordt een nieuwe kijk op de negentiende en twintigste eeuw gegeven. De auteurs laten zien langs welke lijnen de eenwording van ons land zich werkelijk heeft voltrokken – hoe Limburgers, Hollanders, Friezen, Brabanders, Twentenaren en andere langzaamaan Nederlanders werden, hoe het regionale mozaiek ontkleurde en de gesloten economieen werden opengebroken.

    Exit mobile version