De economische manier van denken

De economische manier van denken


Auteur:G. Woltjer

  • Nederlands
  • 347 pagina’s
  • Coutinho
  • maart 2007
  • Samenvatting

    Dit boek gaat uit van de gedachte dat iemand een economische theorie pas werkelijk begrijpt als hij in staat is deze toe te passen op de economische werkelijkheid. Daarom wordt in De economische manier van denken veel aandacht besteed aan de toepassing van economische kennis op voorbeelden uit de geschiedenis. Drie hoofdstukken zijn zelfs volledig gewijd aan de toepassing van economische denkwijzen op het begrijpen van de ontwikkeling van de Nederlandse economie vanaf 1950. Bij deze toepassingen komen verschillende thema’s een aantal keren terug. Zo leert de lezer niet alleen de samenhang tussen de verschillende economische ontwikkelingen te zien, maar krijgt hij ook een goed inzicht in de samenhang tussen de verschillende theorieen. De auteur slaagt er in de economische gedachtegang helder, duidelijk en genuanceerd uit te leggen, terwijl hij tegelijkertijd inzicht geeft in de manier waarop economische wetmatigheden geleid hebben tot de huidige Nederlandse samenleving.Door zijn leesbaarheid en toegankelijkheid is dit boek niet alleen geschikt voor studenten aan het hoger onderwijs maar ook voor iedereen die zich interesseert voor economie en economische theorieen.