De economie in Nederland

De economie in Nederland


Auteur:J. Buunk

  • Nederlands
  • 243 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 2009
  • Samenvatting

    De economie in Nederland is een inleiding in de economie voor het HBO. Het leerboek sluit nauw aan bij de economische actualiteit. Het behandelt op toegankelijke wijze de economische begrippen die men dagelijks tegenkomt, onder meer in de media en de politiek. Het is daarmee heel geschikt voor studenten met weinig economische voorkennis. De praktijk wijst uit, dat het boek in veel verschillende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs wordt gebruikt. Het boek gaat uit van de feitelijke gang van zaken in de Nederlandse economie en brengt deze in verband met de economische theorie.In de zevende druk, die gronding is herzien, komen aan de orde:- het ontstaan van het Nederlandse kapitalisme- concentratie en marktwerking- Nederland in de wereldeconomie- de financiA«le sector- de rol van de overheid- de Nederlandse arbeidsverhoudingen- inkomen en werkgelegenheid.De auteur is verbonden aan de Hanzehogeschool te Groningen en aan de Open Universiteit Nederland. Hij publiceerde naast De economie in Nederland onder meer Beleggen en financiA«le markten (Academic Service Den Haag, tweede druk 2006).De tekst bevat veel bruikbare verwijzingen naar internetsites. Daarnaast wordt deze zevende druk ondersteund door de website www.economieinnederland.wolters.nl.Deze biedt informatie voor studenten, zoals (internet) opdrachten, casussen en meerkeuzevragen en gratis docentenmateriaal met leerroutes, leerdoelen en uitwerkingen.