De drievoudige lotus soetra

De drievoudige lotus soetra

  • Nederlands
  • 479 pagina’s
  • Samenvatting

    De Soetra van de Lotusbloem de wonderbaarlijke Leer – beter bekend als de Lotus Soetra – wordt door boeddhisten beschouwd als de kern en het hoogtepunt van de leringen van de Boeddha. Samen met de inleidende Soetra der Ontelbare Betekenissen en de afsluitende Soetra van de Meditatie op Bodhisattva Alomvattende Deugd vormt zij een drieeenheid, die behoort tot de belangrijkste geschriften van het mahayana-boeddhisme in het bijzonder en de religieuze wereldliteratuur in het algemeen. In De Drievoudige Lotus Soetra zijn deze teksten voor het eerst tezamen in boekvorm verschenen. In de Lotus Soetra komen de drie hoofdconcepten van het mahayana-boeddhisme aan de orde: alle wezens kunnen de totale verlichting bereiken en dienen dit na te streven; de Boeddha is eeuwig en neemt steeds opnieuw vorm aan in deze wereld om alle wezens te onderrichten in de Wonderbaarlijke Leer; de edelste vorm om het boeddhisme in praktijk te brengen is de weg van de bodhisattva, degene die zich toelegt op het bere