De drie kritieken

De drie kritieken


Auteur:I. Kant

  • Nederlands
  • 472 pagina’s
  • SUN
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    Het belang van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724 – 1804) behoeft geen toelichting. Er is geen moderne of hedendaagse filosoof die niet aan hem schatplichtig is. Iedere filosoof, of beter: eenieder met belangstelling voor filosofie moet op zijn minst kennis hebben genomen van zijn kritische geschriften, de Kritiek van de zuivere rede voorop. Helaas worden vele geinteresseerden afgeschrikt door de omvang van Kants hoofdwerken en door het vaak moeilijke Duits waarin ze zijn geschreven. Deze editie is erop uit de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Ze presenteert alle wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook stukken uit zijn geschriften over godsdienst- rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie. De Inleiding en de verbindende en verklarende tussenteksten maken deze uitgave tot een betrouwbare Kant in een band en maken het de lezer mogelijk zich in de vaak moeilijke gedachtengangen van Kant in te werken en een omvattend overzicht van zijn filosofie te krijgen.