De doden spreken

De doden spreken


Auteur:W.A.H. Mulder-Schalekamp

  • Nederlands
  • 211 pagina’s
  • Strengholt United Media
  • november 2009
  • Samenvatting

    De schrijfster van dit boek had reeds op zeer jeugdige leeftijd helderziende waarnemingen. Door het overlijden van haar grootmoeder, die zij zeer liefhad, kwam zij in opstand tegen de dood. Zij kon simpelweg niet in een vernietiging geloven, waardoor alles wat wij op aarde moeten leren en ondervinden waardeloos zou worden. Dit werd de aanleidig van haar grote onderzoek naar het voortbestaan na de dood. In het verlangen ook anderen deegenoot te maken van het weten dat er bewust leven na de stoffelijke dood is, is dit boek tot stand gekomen. Meer echter ligt het in de bedoeling om het leven van de mens, door het lezen van de ervaringen van de schrijfster, rijker, hoopvoller en dieper te maken. Mogen allen er de vruchten van plukken. .