De Delftse methode / Tekstboek / deel De tweede ronde / druk 2

De Delftse methode / Tekstboek / deel De tweede ronde / druk 2


Auteur:A. Blom

  • Nederlands
  • Uitgeverij Boom
  • Herziene editie
  • Samenvatting

    De Delftse methodeNederlanders, wat zijn dat voor mensen? Hoe wonen zij? Hoe ziet hun land eruit? Wat zijn hun opvattingen en hoe zijn die in de loop der jaren veranderd? Wie bestuurt het land, en op welke manier? Hoe ervaren buitenlanders het om in Nederland te wonen en hoe staan Nederlanders tegenover buitenlanders? Deze en nog vele andere onderwerpen worden in dit leerboek Nederlands behandeld. Het boek is een vervolgdeel op Nederlands voor buitenlanders. De woordenschat uit het eerste deel wordt herhaald en aangevuld met 1600 a 1700 woorden. De kennis van de basisgrammatica wordt aanzienlijk uitgebreid. De tweede ronde is geschikt als lesmateriaal voor een cursus Nederlands voor halfgevorderden en kan gebruikt worden ter voorbereiding op een opleiding of werkkring op hoger niveau.