De dataloods en zijn machinekamer

De dataloods en zijn machinekamer


Auteur:Ger Lutter

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • oktober 2012
  • Samenvatting

    Dit boek is bedoeld voor het onderwijs over de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA). Een basisadministratie die overigens op de drempel van een ingrijpende verandering staat naar De ‘Basisregistratie persoonsgegevens’ (BRP). Het helpt de gebruiker om de bevaarbare waterwegen te vinden in deze in eerste instantie moeilijk navigeerbare wateren.In dit boek krijgen cursisten de instrumenten aangereikt die hen in staat stellen om goed om te gaan met de GBA. De auteurs hanteren hierbij de metafoor ‘de Dataloods en zijn machinekamer’. Met behulp van deze vergelijking leert de cursist de GBA kennen, zodat hij een Dataloods kan worden voor burgers en overheidsinstellingen. Het boek geeft eveneens inzicht in de nieuwe rol die is weggelegd voor de Dataloods. Hij is straks een van de gidsen in GBA-land voor burgers en gebruikers zoals het UWV WERKbedrijf, en voor gerechtsdeurwaarders. Deze gebruikers zullen straks hun weg veel sneller kunnen vinden dan op dit moment het geval is, door het gebruik van on line-bevraging (ofwel, in navigatietermen, met GPS).Het boek helpt de cursist een beetje stroomopwaarts. Meer dan een stukje stroomopwaarts kan het niet zijn. Het is een inleiding; volwaardig Dataloods is de cursist pas na het opdoen van ervaring bij burgerzaken of publiekszaken.