De cultuur van middeleeuws Europa

De cultuur van middeleeuws Europa


Auteur:J. le Goff

  • Nederlands
  • 494 pagina’s
  • Wereldbibliotheek
  • juni 1995
  • Samenvatting

    Jacques Le Goff, een van de beroemdste historici van deze tijd, geeft in De cultuur van middeleeuws Europa een meesterlijke beschrijving van een samenleving die aan de basis ligt van onze beschaving. Hij schetst de harde dagelijkse werkelijkheid, die in schril contrast stond met de verheven religieuze en hoofse idealen, en vertelt over de middeleeuwse opvattingen over de wereld en de dood, over het belang van steden en vorsten, over de angst voor de antichrist en over veel meer. Le Goffs blik reikt van Scandinavie tot de Middellandse Zee, van de Russische steppen tot het Keltische Ierland. De cultuur van middeleeuws Europa geld met recht als een standaardwerk over de geschiedenis van de Europese cultuur. Jacques Le Goff (Toulon, 1924) geldt als een van de grootste specialisten op het terrein van de middeleeuwse geschiedenis. In navolging van Fernand Braudel en Maurice Lombard streeft hij ernaar het denken en doen van de mens zijn juiste plek te geven in de geschiedenis. Le Goff is een prominent vertegenwoordiger van L’ecole des Annales en was vijf jaar hoofd van de beroemde Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder De woekeraar en de hel (La bourse et la vie, 1986), dat in 1996 verscheen als Rainbow Pocket.