De Borderline Stoornis

De Borderline Stoornis


Auteur:E. van Meekeren

  • Nederlands
  • 124 pagina’s
  • Benecke
  • maart 1998
  • Samenvatting

    De laatste jaren is een groot aantal boeken en artikelen verschenen over de borderline (persoonlijkheids)stoornis. Dit boek is een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur. Het handelt namelijk in het bijzonder over de mogelijkheden en moeilijkheden in de behandeling van patienten met een ernstige vorm van de stoornis. Zij zijn maatschappelijk vastgelopen in werk, opleiding en relaties, hebben veel verschillende klachten en gedragsstoornissen en doen een dringend beroep op hulpverlenende instanties. De auteur maakt aannemelijk dat ook deze moeilijke groep patienten niet alleen recht heeft op een adequate behandeling, maar daarvan ook kan profiteren. Diverse behandelaspecten worden belicht aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden met steeds als rode draad hechtingsproblematiek. Het boek is met name bestemd voor al die hulpverleners die in hun dagelijks werk te maken krijgen met deze problematiek en op zoek zijn naar praktische en concrete adviezen in de behandeling en bejegening van deze groep patienten. Het is geschreven vanuit de praktijk voor de praktijk.