De bijl aan de wortel / druk 1

De bijl aan de wortel / druk 1


Auteur:Michael Hammer

  • Nederlands
  • 220 pagina’s
  • Uitgeverij Contact
  • Samenvatting

    Het bedrijfsleven gaat de volgende eeuw in met ideeen uit de vorige, overblijfselen uit de tijd van massaproduktie en taakgericht werken. Alles in een organisatie moet daarom worden afgebroken en opnieuw worden vormgegeven: de bedrijfsprocessen, de organisatie en de cultuur. Alleen dan maken bedrijven een kans te overleven in een tijdperk van onophoudelijke veranderingen en wereldwijde concurrentie. Managers en medewerkers moeten zich bevrijden van de antieke theorieen die dateren uit de tijd van de Industriele Revolutie. Deze ideeen over de verdeling van arbeid, de noodzaak tot uitgebreide controle en de hierarchieke structuur werken niet meer. De nieuwe informatietechnologie, overlegt met toeleveranciers en geeft zijn medewerkers de bevoegheid zelf te beslissen. De auteurs erkennen dat het niet gemakkelijk is het proces van herscheppen te starten en vol te houden. Ze geven echter heldere, specifieke richtlijnen en inspirerende voorbeelden. Dat maakt De bijl aan de wortel een manifest voor bedrijfsrevolutie dat iedere ondernemer ter harte zou moeten nemen.