De Bijbel zonder deuterocanonieke boeken

De Bijbel zonder deuterocanonieke boeken


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • NBG
  • maart 2005
  • Samenvatting

    Standaardvertaling voor het gehele Nederlandse taalgebiedDe bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling heeft als oogmerk een standaardvertaling te worden voor het gehele Nederlandse taalgebied.Uniek interconfessioneel vertaalprojectMeer dan honderd personen (vertalers, bijbelwetenschappers, neerlandici, schrijvers, literatoren, meelezers, supervisoren en begeleiders) hebben in diverse samenstellingen ruim tien jaar aan dit vertaalproject gewerkt. Zij vertegenwoordigen meer dan twintig kerk- en geloofsgemeenschappen uit Nederland en Vlaanderen.Vertaling in natuurlijk NederlandsDeze vertaling streeft er naar zo veel mogelijk alle wezenlijke tekstelementen van het Hebreeuws, Aramees en Grieks in natuurlijk Nederlands weer te geven.De Bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling: van en voor iedereen!Dit omvangrijke werk heeft de ambitie een vertaling te bieden voor verschillende lezers; velen zullen de Bijbel ter hand nemen als geloofsdocument, anderen lezen de Bijbel omdat het (wereld)literatuur is. Daarnaast wordt de Bijbel door velen gebruikt als naslagwerk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur.De Bijbel als geloofsdocumentDe Nieuwe Bijbelvertaling laat de teksten uit de Bijbel opnieuw spreken. Veel mensen lezen dagelijks in de Bijbel. Het is voor hen de dragende kracht van het bestaan, een bron van inspiratie, de goddelijke openbaring van Jezus Christus. In veel kerkgemeenschappen zal deze vertaling als standaardvertaling ingevoerd worden, door andere lezers zal deze vertaling complementair gebruikt worden.De Bijbel als (wereld)literatuurDe Bijbel bevat een boekenkast vol boeken, geschreven door tientallen auteurs in een periode van een paar duizend jaar. De Bijbel bevat poezie, reisverhalen, verhalen over liefde, moord, verleiding, trouw, verraad en hoop. Laat u meeslepen door de verschillende schrijfstijlen en ontdek waarom de Bijbel het meest verkochte boek is.De Bijbel als cultuurdocumentIn huiskamers hangt een reproductie van dit schitterende werk van Michelangelo. Maar kent u het ‘verhaal? daarachter? De Bijbel stempelt onze cultuur. Cultuurliefhebbers genieten in musea van op de bijbelse verhalen geinspireerde kunstwerken van Rembrandt. Elk jaar trekt de uitvoering van de Mattheus Passion duizenden bezoekers. De Bijbel is een naslagwerk en dient als inspiratiebron voor kunst en cultuur.NBV-zonder-dwarsverwijzingen