De Big 5 Persoonlijkheidsfactoren

De Big 5 Persoonlijkheidsfactoren


Auteur:Boele de Raad

  • Nederlands
  • 171 pagina’s
  • Nieuwezijds B.V.
  • januari 2006
  • Samenvatting

    Er zijn verschillende methodes om persoonlijkheidskenmerken van mensen te beschrijven. Er is vooral een methode die de laatste jaren internationaal naam gemaakt heeft: de ‘Big 5’, die uitgaat van een vijftal eigenschapsdimensies, of ‘factoren’: I Extravert / Introvert II Vriendelijk / Onvriendelijk III Zorgvuldig / Onzorgvuldig IV Emotioneel Stabiel / Instabiel V Intellectueel Autonoom / AfhankelijkHet Big 5-model heeft de functie van een referentiekader in wetenschappelijk onderzoek, met zeer praktische toepassingen voor professionals, in bijvoorbeeld de personeelspsychologie en de gezondheidszorg, die een degelijk en adequaat beoordelingsinstrument nodig hebben om iemands belangrijkste eigenschappen snel en betrouwbaar te meten. De Big 5 wordt ook gebruikt in de psychotherapie, in gevallen waarin DSM-IV tekortschiet bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.De Big 5 is een talig instrument, dat uitgaat van de manier waarop wij mensen karakteriseren. Dit naslagwerk bevat dan ook het complete lexicon (meer dan 10.000 woorden) van de taal waarin menselijke eigenschappen worden uitgedrukt, het zogenaamde Idioticon. Via de uitgebreide index wordt de weg gewezen naar karaktertrekken, die weer leiden naar het ‘periodiek systeem van persoonlijkheidseigenschappen’.Het boek laat zien hoe ongekend rijk de woordenschat is waarmee wij mensen typeren en vormt een handig aanvullend instrument bij het schrijven van psychologische rapporten.Prof.dr. Boele de Raad en drs. Mien Doddema-Winsemius zijn werkzaam bij de vakgroep Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.