De Betekenis Van De Dood Van Jezus

De Betekenis Van De Dood Van Jezus


Auteur:J.S. Vos

  • Nederlands
  • 150 pagina’s
  • Meinema
  • maart 2005
  • Samenvatting

    In de christelijke theologie vinden we een breed spectrum aan opvattingen. Velen erkennen dat de verkondiging van de plaatsbekledende zoendood van Jezus gebonden is aan categorieen uit een ons vreemde cultuur. Daarbij komen bezwaren van theologische en ethische aard: wat is dat voor een God die niet gewoon kan vergeven, maar daarvoor een gewelddadige dood nodig heeft? Welke negatieve effecten heeft deze verkondiging in de loop van de geschiedenis op de mentaliteit van de gelovigen gehad? Daartegenover staan theologen voor wie de klassieke verzoeningsleer in onveranderde vorm geldig blijft. Wat de een als een achterhaalde en barbaarse leer beschouwt, is voor de nader een heilige en blijvende waarheid. In dit boek worden de diverse standpunten met de daarbij behorende argumenten ten tonele gevoerd.