De betacanon

De betacanon


Auteur:DIV

  • Nederlands
  • 272 pagina’s
  • J.M. Meulenhoff
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Waarom komt de grote zeventiende-eeuwse wiskundige Christian Huygens niet voor in de historische canon van Nederland? Of Boerhave, ofVan Leeuwenhoek? Rond die simpele vragen verenigde de Volkskrant journalisten en wetenschappers, omdat zij vindt dat de exacte vakken er weltoe doen. Natuurwetenschappen geven immers inzichten die bepalend zijn voor wereldbeelden; de techniek verandert de wereld zelf. En dus isenige kennis van de exacte vakken en hun geschiedenis ook een kwestie van cultuur, en cruciaal om te begrijpen waarom de huidige werkelijkheidis wat en hoe zij is.In De betacanon komen de vijftig kernbegrippen uit de natuurwetenschappen aan de orde, varierend van het getal nul tot ecologie, van evolutie totplastics, van Einstein tot de koolzuurcyclus, van formules tot de oerknal. In korte opstellen, die gedurende het hele jaar in de bijlage ‘Kennis’ vande Volkskrant verschenen, leiden vijftig jonge Nederlandse onderzoekers de lezer telkens mee naar een kernachtig antwoord op de vraag wat hijvan een bepaald onderwerp moet onthouden en waarom. De keuze van de kernbegrippen lag in handen van een commissie vooraanstaandehoogleraren, geleid door mathematisch fysicus Robbert Dijkgraaf. De betacanon biedt in vijftig vensters zicht op alles uit de natuurwetenschappenwaar ieder beschaafd mens, alfa of beta, iets vanaf hoort te weten. Het boek is rijkelijk en in full colour geillustreerd en nadrukkelijk ookbedoeld om in te bladeren.