De Bestuurlijke Kaart Van Nederland

De Bestuurlijke Kaart Van Nederland


Auteur:G. Neelen

  • Nederlands
  • 279 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2005
  • Samenvatting

    De bestuurlijke kaart van Nederland is een eerste kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het boek schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. Deze zogenaamde kaartkennis gaat vooraf aan meer theoretische beschouwingen over het openbaar bestuur.De bestuurlijke kaart van Nederland bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de bestuurlijke instituties op nationaal niveau als vertrekpunt genomen, gevolgd door een bespreking van het binnenlands bestuur. Het tweede deel behandelt de internationale instituties waarbinnen het Nederlandse openbaar bestuur functioneert. Uitgangspunt in beide delen is een brede opvatting over het openbaar bestuur.