De bestuurlijke kaart van Nederland

De bestuurlijke kaart van Nederland


Auteur:G.E. Breeman

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    De bestuurlijke kaart van Nederland is een eerste kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het boek schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. Deze zogenoemde kaartkennis gaat vooraf aan meer theoretische beschouwingen over het openbaar bestuur.Vertrekpunt van dit boek zijn de bestuurlijke instituties op nationaal niveau, gevolgd door een bespreking van het binnenlands bestuur en de internationale instituties waarbinnen het Nederlandse openbaar bestuur functioneert. Hierbij wordt een brede opvatting over het openbaar bestuur gehanteerd. Naast de staatsinstellingen komen daarom ook de niet-gouvernementele instellingen en organisaties die bepalend zijn voor het functioneren van het openbaar bestuur aan de orde.Het boek bevat een helder overzicht van sleutelbegrippen, kaders met actuele discussies en achtergrondinformatie, en vragen voor de student. Op de ondersteunende website is een schat aan interactieve oefeningen en links te vinden. Dit maakt De bestuurlijke kaart van Nederland een uitstekend (zelf)studieboek voor hbo- en wo-studenten van onder meer bestuurskunde, politicologie, journalistiek en communicatie.Dr. G.E. Breeman is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Bestuurskunde van de Universiteit van Wageningen. Dr. W.J. van Noort is universitair docent bij het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Dr. M.R. Rutgers is hoogleraar Filosofie van het openbaar bestuur aan de Universiteit van Amsterdam.