De beeldtaal van de christelijke kunst

De beeldtaal van de christelijke kunst


Auteur:J. van Laarhoven

  • Nederlands
  • SUN
  • april 1992
  • Samenvatting

    Het christendom heeft een uitermate rijke, maar ook gecompliceerde en veranderlijke beeldtaal. Sommige motieven en voorstellingen hebben een continuiteit van twintig eeuwen; andere zijn teruggeweken en voor ons haast onbegrijpelijk geworden. In dit boek wordt de ontwikkeling van de christelijke iconografie per periode geschetst, in relatie met de kerkgeschiedenis en culturele geschiedenis. Welke religieuze functie hadden de voorstellingen? Welke opvattingen bestonden er over de christelijke kunst? Wat was toegelaten, wat niet? Welk wereldbeeld werd met de voorstellingen uitgedragen? Aan welke bronnen werden ze ontleend? Een handboek over het ‘wat’ en ‘waarom’ van de christelijke kunst, het veruit omvangrijkste element van ons kunstpatrimonium.