De Bataafse hut

De Bataafse hut


Auteur:Auke van der Woud

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • Uitgeverij Contact
  • Herziene editie
  • Samenvatting

    Voor 1750 was het beeld dat geschiedschrijvers van het oudste Nederland hadden, gebaseerd op schaarse gegevens uit Romeinse en middeleeuwse bronnen. De Batavieren zag men als de heldhaftige en vrijheidslievende voorouders van het Nederlandse volk. In de eeuw daarna vond echter in die beeldvorming een ware revolutie plaats. De Bataafse hut behandelt een wetenschappelijke en culturele revolutie die de ideeen over het prehistorische en middeleeuwse Nederland fundamenteel zou veranderen, en belicht daarmee een belangrijke periode uit de vaderlandse ideeengeschiedenis.