De autobiografie

De autobiografie


Auteur:Martin Luther King

  • Nederlands
  • 423 pagina’s
  • Uitgeverij Arena
  • november 1998
  • Samenvatting

    Deze autobiografie is gebaseerd op zijn eigen woorden. Hoewel hij nooit een alomvattend verslag heeft geschreven over zijn leven, publiceerde King drie boeken en vele artikelen en essays die betrekking hadden op de periodes uit zijn leven. Daarnaast vormen zijn redevoeringen, preken, brieven en ongepubliceerde manuscripten en dagboeken een onuitputtelijke bron van gegevens. Dit alles tezamen vormt de grondslag van deze uitgave, die is samengesteld door Clayborne Carson met volledige instemming van de familie King.