De autisme-wegwijzer

De autisme-wegwijzer


Auteur:Dion E. Betts

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Uitgeverij Pica
  • september 2007
  • Samenvatting

    Als ouder van een kind met een autisme spectrumstoornis loop je tegen allerlei problemen op: in en rond het huis, op school, onderweg, bij de dokter et cetera. Met behulp van de AUTISME-WEGWIJZER hoef je in die situaties niet zelf meer het wiel uit te vinden, maar kun je terugvallen op de adviezen en tips van twintig jaar ouder-ervaring die in dit boek is verzameld.Telkens wordt een probleemsituatie geschetst waarbij ouders aangeven waar ze precies tegenaan lopen, maar ze spreken ook hun angst en onzekerheid uit. Er wordt vervolgens helder en bondig uitgelegd wat dit specifiek met autisme te maken heeft, waarna er mogelijke oplossingen worden gegeven om het kind zich in zo’n situatie beter te laten voelen of om dit probleem in het vervolg te voorkomen. De lezer leert op deze manier tevens probleemsituaties te herkennen, te analyseren en deze met de hulpmiddelen in het boek in de toekomst zelf op te lossen. De hulpmiddelen die aan bod komen zijn: gedragsplannen; keuzeborden; directe instructie; eerst-dan-uitspraken; hoofd- en deelroutines; rollenspel; scripts; systemen van symbolen; taakanalyse; wachtdozen.De tips en adviezen in AUTISME-WEGWIJZER zijn geschikt voor kinderen met ASS (PDD-NOS, Aspergersyndroom en MCDD).