De apocriefen

De apocriefen


Auteur:Sam Janse

  • Nederlands
  • 448 pagina’s
  • Boekencentrum
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    De apocriefe of deuterocanonieke boeken zijn langzamerhand verdwenen uit de protestantse bijbels. Toch zijn boeken als Tobit en Judit pareltjes van vertelkunst. Daarbij zijn de deuterocanonieke boeken onmisbaar voor het juist verstaan van het Nieuwe Testament. Met dit boek geeft de auteur een gedegen inleiding op de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament. Per apocrief beschrijft hij de inhoud en de boodschap en belicht hij heel toegankelijk de achtergronden. Daarnaast presenteert hij deze boeken als schakels tussen Oude en Nieuwe Testament en legt hij uit waarom deze boeken de canon niet gehaald hebben. Volgens de auteur verdienen de apocriefen een plek binnen de kerk. De apocriefen is een zeer toegankelijk handboek over een belangrijk genre in de bijbelliteratuur.Dr. S. Janse (1949) studeerde theologie aan de universiteiten van Utrecht en Gottingen en promoveerde op een nieuwtestamentisch onderwerp. Hij is parttime predikant van de protestantse gemeente Driebergen-Rijsenburg en docent Nieuwe Testament aan het Baptisten-seminarium te Barneveld. Eerder publiceerde hij De tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament. Ook werkte hij mee aan het Woordenboek voor bijbellezers.