De affaire Sanders

De affaire Sanders


Auteur:Gerard Aalders

  • Nederlands
  • 312 pagina’s
  • Samenvatting

    Op 5 mei 1945 begon een periode in de Nederlandse geschiedenis, die wat betreft politieke manipulatie vermoedelijk ongeevenaard is. Beel, van der Waals, Zwolsman, prins Bernhard, King Kong, Vorrink en Einthoven zijn mensen die prominent in beeld kwamen in deze woelige tijd. Zij allen hebben een rol gespeeld in de geruchtmakende politieke affaires en schandalen. Hoewel breed uitgemeten in de landelijke pers bleef de ware toedracht duister. Door toeval raakt ook Willem Evert Sanders in de naoorlogse poel van intriges, gekuip en gekonkel verzeild. Welke rol hij er precies in heeft gespeeld is echter nooit opgehelderd. Als chef van de Dienst Opsporing van het Bureau Nationale Veiligheid – voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst – heeft Sanders zich slechts zeer kort kunnen handhaven. De wijze waarop hij het veld moest ruimen was even abrupt als intrigerend. De krachten die hierbij een rol hebben gespeeld komen uitgebreid aan de orde. Verder roept dit boek de brandende vraag op of L