De 360 werknemer

De 360 werknemer


Auteur:Jan Blommaert

  • Nederlands
  • 136 pagina’s
  • Epo
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    De relatie van de mens tot arbeid is de afgelopen decennia wezenlijk veranderd, met als hoogtepunt de invoering van flexicurity. In dit boek geven de auteurs een heldere en toegankelijke beschrijving van die verandering. In het nieuwe arbeidsmodel werken we niet meer om te leven, we leven om te werken. Meer nog, ons gehele leven en het geheel van onze persoonlijkheid worden nu uitsluitend in functie van arbeid gezien. Termen als ‘versoepeling’ en ‘liberalisering’ van de arbeid verbergen een volstrekt tegenovergestelde realiteit waarin de controle op de werkende mens nagenoeg totaal is. Elk aspect van onze persoonlijkheid kan worden gewikt en gewogen in functie van employability. De macht ligt zo meer dan ooit bij de werkgever, en psychotechnieken zoals coaching en leadership-opleidingen zorgen voor een volkomen geindividualiseerde, hypercompetitieve arbeidsomgeving waarin de mens opnieuw simpelweg ‘menselijke grondstof’ is. Of in het Engels: human resource.