De 25 beste ideeen voor een meer inspirerende planning & control

De 25 beste ideeen voor een meer inspirerende planning & control


Auteur:H.J. Doeleman

  • Nederlands
  • Vakmedianet Management B.V.
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Wendbare en flexibele organisaties kunnen inspelen op veranderingen. Dit worden de succesvolle organisaties van morgen. Het is wel van belang dat organisaties in control zijn en bij veranderingen in control blijven. Een planning & control die gericht is op beheersing maar ook effectief veranderingen ondersteunt is hierbij van wezenlijk belang. In ‘De 25 beste ideeen voor een meer inspirerende planning & control’ staat de auteurs een veel meer inspirerende planning & control voor ogen dan de huidige die dikwijls als een ritueel met veel papierwerk wordt ervaren. Dit boek ontsluit 25 vernieuwende ideeen uit de wetenschap voor de praktijk. Op basis van praktijkervaring en een uitgebreid literatuuronderzoek hebben de auteurs deze ideeen voor een meer inspirerende planning & control toegankelijk gemaakt. Aan de orde komen de vijf dimensies waarlangs de organisatie planning & control meer inspirerend kan maken. U krijgt een overzicht van de 25 ideeen en vervolgens een toelichting per ideemet de verbeterkans, het idee en de uitwerking en toepassing en de wijze waarop u met deze ideeen in uw organisatie aan de slag kunt gaan. Elke organisatie zou in feite haar werkwijze in de planning & controlcyclus naast de praktische checklist uit dit praktijkboek moeten leggen!