DCD-Hulpgids voor leerkrachten

DCD-Hulpgids voor leerkrachten


Auteur:Eelke van Haeften

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • Uitgeverij Pica
  • november 2010
  • Samenvatting

    Meer dan ooit krijgen leerkrachten te maken met zorgleerlingen. Het is, zeker in het kader van Passend Onderwijs, de taak van leerkrachten om al deze kinderen met hun individuele behoeften op een passende manier les te geven.Onder de zorgleerlingen valt ook het zogenaamde onhandige kind. Het kind dat zich minder vanzelfsprekend kan bewegen en daardoor wordt belemmerd in het spelen, leren of zichzelf verzorgen. Het kind dat veel extra moeite en energie moet opbrengen voor vaardigheden die zijn of haar klasgenoten automatisch lijken te ontwikkelen. Het gaat hier over de leerlingen met DCD, Developmental Coordination Disorder, een stoornis in de motorische coordinatie.Om een leerling met DCD adequaat te kunnen begeleiden in de klas, heeft een leerkracht meer achtergrondinformatie over de stoornis nodig. In de DCD-Hulpgids voor leerkrachten wordt deze informatie op een heldere manier beschreven en toegelicht met veel voorbeelden uit de praktijk.De praktische adviezen voor algemene en meer specifieke situaties worden als mogelijk helpende ideeen aangereikt, met als doel dat het kind met DCD positievere resultaten kan behalen op de schoolse vaardigheden.