Dat is architectuur

Dat is architectuur


Auteur:Heynen

  • Nederlands
  • 893 pagina’s
  • nai010 uitgevers
  • december 2001
  • Samenvatting

    Dit onmisbare naslagwerk bevat de belangrijkste teksten over architectuur uit de twintigste eeuw – voor het eerst in ZZn standaardwerk toegankelijk in het Nederlands. Opgenomen zijn invloedrijke manifesten en programmatische geschriften die een pleidooi houden voor een specifieke architectuuropvatting, maar ook theoretische teksten die in meer algemene zin architectuur tot onderwerp hebben. Tot de geselecteerde auteurs behoren architecten als Sullivan, Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Rossi, Tschumi, Eisenman en Koolhaas, maar ook filosofen als Adorno, Benjamin, Bataille en Heidegger zijn prominent aanwezig.