Darkness is a Place

Darkness is a Place


Auteur:Hans den Hartog Jager

  • Nederlands
  • 64 pagina’s
  • Uitgeverij W Books B.V.
  • december 2009
  • Samenvatting

    Sinds Renie Spoelstra (Drachten, 1974) in 2001 van de Post St. Joost Academie in Breda kwam, werkt ze eigenlijk alleen nog maar aan haar serie ‘Recreatiegebieden’, die nu al bijna uit negentig stukken bestaat. De titel van de serie zegt het al: Spoelstra tekent geen natuurverbeeldingen in de klassieke zin van het woord. Haar natuur bestaat vooral uit parken, plantsoenen en ‘nieuwe natuurgebieden’ die door de mens zijn aangelegd om te ontsnappen aan het leven van alledag in het algemeen en de cultuur in het bijzonder. Daarin zit meteen ook de paradox: hoe gretig deze gebieden ook op natuur willen lijken, de hand van de mens blijft er altijd in zichtbaar. In de al te rechte lijnen van de paden, de gladgeschoren perkjes, de bijgepunte struiken. Spoelstra’s tekeningen tonen geen natuur, maar cultuur die de natuur als een soort clownspak heeft aangetrokken en nu wanhopig hoopt dat de toeschouwer zijn rode neus niet zal aftrekken.