Daniel, De Man Die De Morgen Zag

Daniel, De Man Die De Morgen Zag


Auteur:Thom Lemmons

  • Nederlands
  • 348 pagina’s
  • Barnabas
  • april 2002
  • Samenvatting

    Voor de Babyloniers was hij Beltsazar: een vreemdeling en dromenuitlegger. Zijn vrienden kenden hem als Daniel: hun medekrijgsgevange en leider. God had iets bijzonders met hem voor. Het leven van Daniel is vol dramatische gebeurtenissen. Koningen en koninkrijken komen met elkaar in botsing in hun honger om de wereldmacht. Tegenstanders van de waarzeggers aan het Babylonische hof zijn hun leven niet zeker. Daniel ontdekt steeds weer dat God de Almachtige is. In Daniel, de man die de morgen zag leeft de lezer mee met de vertwijfeling en het sterke geloof van de man die betrokken was bij de strijd om de wereldmacht. Thom Lemmons publiceerde diverse realistische romans over bijbelse personen. Daniel, de man die de morgen zag is de tweede titel die in het Nederlands is vertaald. Eerder verscheen Jeremia, de man die huilde. Thom Lemmons schrijft bijbelgetrouwe verhalen die bekende geschiedenissen in een geheel nieuw licht zetten.