Dagelijkse praktijk

Auteur:Jos van Bemmel

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • Atlas-Contact
  • mei 2009
  • Samenvatting

    Jos van Bemmel beschreef eerder, in Whisky met een rietje, wat het betekende om als dokter zelf patient te zijn. Nu gunt hij de lezer een kijkje achter de schermen van zijn dagelijks leven als huisarts. Hij gaat daarbij ethische kwesties als abortus, euthanasie en het maken van fouten niet uit de weg. Dit boek, waarin ook veel statistische informatie is opgenomen, geeft een goed inzicht in wat het anno 2009 betekent om huisarts te zijn. Zijn bevlogenheid voor het vak schetst hij aan de hand van meeslepende verhalen uit eigen praktijk. Herinneringen aan zijn tijd als tropenarts in Afrika contrasteren fraai met zijn hedendaagse ervaringen in het rijke Westen. Humor en ontroering wisselen elkaar af. Veel artsen zullen zich in Dagelijkse praktijk herkennen en patienten zullen allengs begrijpen wat er zoal in een huisarts omgaat. De opzet van dit boek, persoonlijke ervaringen aangevuld met statistische informatie, maakt dat we een helder beeld krijgen van de hedendaagse gezondheidszorg.