Cultuurhistorische atlas van de Vecht

Cultuurhistorische atlas van de Vecht


Auteur:Roy van Beek

  • Nederlands
  • 336 pagina’s
  • Uitgeverij W Books B.V.
  • september 2011
  • Samenvatting

    Landschap, rivier en bewoners in het Overijsselse Vechtdal hebben elkaar sinds de prehistorie gevormd. Het Vechtdal, een oud cultuurlandschap, is altijd gebruikt voor het eten, huisvesting, transport, strijd maar ook ontspanning van de bewoners. Vele sporen getuigen daarvan: de rivier, esdorpjes, grafheuvels, rivier- en stuifduinen, koelanden, kastelen en landgoederen.De Cultuurhistorische Atlas van de Vecht laat deze sporen zien en vertelt het samenhangende verhaal van de unieke en rijke geschiedenis van het Vechtdal en zijn bewoners. Dit verhaal is rijk geillustreerd en afgewisseld met nieuwe en historische kaarten, fotos van het huidige landschap en beelden van vroeger. Het is geschreven door diverse experts, van archeologie en aardkunde tot bouwgeschiedenis en historische geografi e, onder begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De noeste arbeid van de mensen die het werk van ijs, wind en water verder hebben gevormd tot het landschap van nu komt in beeld en de verslagen van reizigers in het verleden getuigen van vele ontberingen die men in hun tijd moest getroosten op een reis door het Vechtdal.Een atlas, een standaardwerk voor iedereen langs de Vecht en voor iedereen die in de Vecht is geinteresseerd. Het boek bevat een aantal nog nooit geziene afbeeldingen en kaarten die tijdens het onderzoek zijn gevonden.