Cultuur in organisaties / druk 1

Cultuur in organisaties / druk 1

  • Nederlands
  • 157 pagina’s
  • Gorcum b.v., Konink. Van
  • oktober 1991
  • Samenvatting

    CULTUUR IN ORGANISATIESDe inhoud van dit boek ligt op het snijvlak van twee wetenschapsgebieden: de psychologie en de sociologie van de organisatie. Het verschijnsel cultuur wordt daarin uitgewerkt als de ‘geest’ van een organisatie, met allerlei consequenties voor de inrichting, het procesverloop en de resultaten van deze organisatie. In dit boek worden enkele creatieve mogelijkheden benut om de afstand tussen beide wetenschapsgebieden te verkleinen. Het boek heeft als kenmerk dat het een didactische samenvatting geeft van het geintegreerde werk van enkele sociologen en psychologen. Het is het resultaat van het uitgangspunt dat sociale gebeurtenissen vaak goed begrepen en geanalyseerd kunnen worden door de geintegreerde inspanning van sociale wetenschappers. Het boek geeft een overzicht van de ontwikkeling van het cultuurbegrip in de sociale wetenschappen en dit begrip wordt toegepast op organisaties. Aan de orde komen onder meer: de ontwikkeling van cultuur, de betekenis van symbolen en rituelen, het zogenoemde gedeelde -betekenisparadigma, organisationeel leren en de wisselwerking met de omringende cultuur. Dit boek is geschreven voor studenten HEAO (bedrijfskunde), HBO (personeelswerk, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen), en universitaire studenten (bedrijfskunde. Organisatiekunde, psychologie, sociologie, economie van arbeid en bedrijf). Tevens is deze uitgave bestemd voor bedrijf- en organisatiedeskundigen, organisatieadviseurs en personeelsfunctionarissen.