Crisismanagement

Crisismanagement


Auteur:Arthur Zanders

  • Nederlands
  • 232 pagina’s
  • Coutinho
  • april 2008
  • Samenvatting

    Bij een crisis wordt een manager geconfronteerd met een heel ander soort management dan hij of zij gewend is. De organisatie krijgt een nieuwe structuur, waarin verantwoordelijkheden anders liggen en de lijnen kort zijn. Tegelijkertijd zijn de belangen groter dan ooit: letsel, juridische complicaties, personeelsproblemen en schade aan het imago liggen op de loer. Met ‘Crisismanagement’ komen managers in organisaties beter beslagen ten ijs als zich daadwerkelijk een crisis of calamiteit voordoet. De auteur behandelt eerst algemene kenmerken bij crises. Vervolgens komen organisatiekundige en gedragsaspecten aan de orde en ten slotte wordt de uitvoering op managementniveau die hieruit voortvloeit besproken.Dit boek is in eerste instantie geschreven voor studenten integrale veiligheid, bestuurskunde, bedrijfskunde en management & organisatie, en voor professionals in deze vakgebieden. Maar in feite horen de competenties voor crisismanagement thuis in de bagage van alle leidinggevenden, in welke organisatie dan ook.