Crisismanagement

Crisismanagement


Auteur:Arthur Zanders

  • Nederlands
  • Coutinho
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Bij een crisis wordt een manager of bestuurder geconfronteerd met een heel ander soort management dan hij gewend is. Binnen zijn organisatie veranderen structuren, komen verantwoordelijkheden anders te liggen en worden de lijnen korter. Tegelijkertijd zijn de belangen groot: er kan sprake zijn van direct menselijk leed, maar ook juridische en financiele complicaties, personeelsproblemen en imagoschade liggen op de loer.Met Crisismanagement komen managers en bestuurders van bedrijven en de overheid beter beslagen ten ijs als zich een crisis of calamiteit voordoet. In de eerste hoofdstukken wordt een theoretische basis gelegd met behulp van de inzichten over cri¬sismanagement. Vervolgens komen organisatiekundige en gedragsaspecten tijdens een crisis aan de orde en ten slotte wordt de uitvoering van crisismanagement besproken. Achter in het boek zijn praktische modellen en voorbeelden opgenomen, zodat het boek ook in de praktijk als naslagwerk geschikt is. Op de website bij dit boek staat casuistiek over crisissituaties met bijbehorende vragen. Crisismanagement is bedoeld voor managers in organisaties, studenten van de opleidingen integrale veiligheid, Public Safety, bestuurskunde, bedrijfskunde en management & organisatie, en voor professionals in deze vakgebieden.Arthur Zanders is directeur van ZANDERS Consulting & Training B.V., een bureau dat gespecialiseerd is in risico- en crisismanagement en is als coordinator en docent actief voor Delft TopTech van de TU Delft. Hij heeft een maritieme studie en een brandweerofficiersopleiding gevolgd en is arbeids- en organisatiepsycholoog. Na jarenlange ervaring in verschillende functies in het vakgebied houdt hij zich sinds 1999 bezig met onderwijs, training en advisering op het gebied van risico- en crisismanagement.