Credit management software

Auteur:M. Wiedenbrugge

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Kluwer
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Omzet is pas daadwerkelijk omzet als de klant heeft betaald. Maar de ene klant betaalt sneller dan de andere. En sommige stellen hun betaling zo lang mogelijk uit of betalen helemaal niet. Effectief credit management zorgt voor inzicht in en sturing op het betalingsrisico en betalingsgedrag van klanten. Dat inzicht leidt uiteindelijk tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van omzet, cashflow en werkkapitaal.Was credit management tot voor kort nog het exclusieve ‘verlengstuk’ van de financiele afdeling, tegenwoordig krijgt het steeds vaker bedrijfsbrede aandacht. Vooral de relatie met sales wordt meer en meer onderkend. Maar om daadwerkelijk een effectief credit management beleid te kunnen voeren, is het gebruik van ondersteunende software onontbeerlijk. En daarover ontbreekt het in veel organisaties aan kennis en kunde. Dit boek voorziet daarom in een grote behoefte.Credit management software is een praktisch boek voor iedere ondernemer. De kennis is direct toepasbaar in de organisatie, zodat u uw processen op een efficiente en effectieve manier kunt inrichten, controleren en waar nodig bijsturen. Het boek staat vol met handige tips, praktische adviezen, schema’s en checklists. En nieuwe ontwikkelingen en trends komen aan de orde.