Creatief denken

Auteur:Han Bakker

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Nelissen
  • maart 1998
  • Samenvatting

    Door de snelle veranderingen in onze maatschappij wordt er steeds meer een beroep gedaan op de creatieve kwaliteiten van studenten en werkenden. Hoe die kwaliteiten in het werk of voor persoonlijke doelen optimaal benut kunnen worden, wordt in dit basisboek beschreven.Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de basisideeen en visies van creatief denken uiteengezet. In het tweede deel worden creatieve denktechnieken aangeboden. Dit gebeurt aan de hand van duidelijke voorbeelden die stap voor stap worden uitgelegd. Daarna volgen suggesties voor ander gebruik, waarmee de lezer de intensiteit van de technieken kan vergroten. Vervolgens volgt een kort commentaar waarin overzichtelijk de plus- en minpunten van de techniek worden weergegeven.]n het boek zijn per paragraaf vragen, opdrachten en suggesties opgenomen zodat de docent daar op eenvoudige wijze lesonderdelen aan kan koppelen.Het boek is bedoeld voor studies binnen het HBO waarin een appej gedaan wordt op het creatief of competitief functioneren van de studenten. Vooral geschikt voor CMV, Small business, P&A, SPH, Ergotherapie en MWD. Maar ook voor Pabo en lerarenopleidingen. Het boek is zo geschreven dat het geschikt is voor zelfstudie.Een stimulerend boek om nieuwe ideeen of werkwijzen te ontwikkelen en de eigen creativiteit te stimuleren.