Corporate reputatiemanagement / Communicatie dossier 25 / druk Heruitgave

Corporate reputatiemanagement / Communicatie dossier 25 / druk Heruitgave


Auteur:Ron van der Jagt

  • Nederlands
  • Adfo Groep
  • november 2012
  • Samenvatting

    Bouwen aan vertrouwen in het transparantietijdperkHet transparantietijdperk heeft de wereld van ondernemingenen hun bestuurders een stuk spannender gemaakt.Bedrijven zijn een glazen huis geworden. Tegelijkertijd hebbenboekhoudschandalen, zoals bij Enron en Parmalat, dereputatieschade bij de accountants en de bouw en de crisesbij Ahold en Shell diepe wonden geslagen in het vertrouwen.En spreken pers, publiek en politiek schande van de beloningvan topmanagers. Bestuurders moeten spitsroeden lopen. Zijmoeten verantwoording afleggen en verantwoordelijkheidtonen en het vertrouwen herwinnen.Naast de zorg voor maatschappelijke acceptatie moet er, ineen competitieve omgeving, een goede performance wordenneergezet. Bedrijven concurreren op vier velden tegelijk: opde commerciele markt, op de financiele markt, op de arbeidsmarkten om steun in de samenleving. Om daarin succesvolte zijn moeten bedrijven zich positioneren en bouwen aanhun ‘naam en faam’. Want een sterke reputatie werkt als eenmagneet en leidt tot betere prestaties. Bouwen aan een goedereputatie staat bovendien voor waardecreatie: beleggersbetalen voor bedrijven met een uitstekende reputatie eenpremium prijs.Met dit boek plaatst Ron van der Jagt corporate reputatiemanagementin een strategisch managementperspectief. Hijcombineert actuele inzichten van leidende business schoolsmet best practices van toonaangevende ondernemingen enzijn eigen praktijkervaring als adviseur. Naast een vlotgeschrevenstate-of-the-art presenteert de auteur zijn visie opde vraag hoe bedrijven – zonder hypes of heroes – een duurzaamsterke reputatie op kunnen bouwen. Dit boek beoogtcommunicatieprofessionals en het topmanagement vanondernemingen te inspireren en de weg te wijzen.