Core business

Core business


Auteur:Piet van der Voort

  • Nederlands
  • 231 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Core Business biedt een overzicht van de belangrijkste grammaticale onderwerpen van het Engels, binnen een economische context. Het boek is gericht op Nederlandse studenten aan economische opleidingen in het hoger onderwijs. De uitleg van de regels is in het Nederlands, waarbij een minimum aan grammaticale termen wordt gebruikt. Voorbeelden tonen steeds de verschillen tussen het Engels en het Nederlands. Dankzij deze contrastieve benadering komen automatisch die zaken aan bod, waar Nederlanders vaak moeite mee hebben. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Core Business bestaat uit korte, overzichtelijke hoofdstukken. Bijna elk hoofdstuk begint met een authentieke tekst ter inleiding van het grammaticale onderwerp. Hierna volgen korte paragrafen met voorbeelden en uitleg van de grammaticale regels in het Nederlands. Daarna wordt de aangeboden grammatica geoefend. De variatie in oefeningen maakt het mogelijk om, afhankelijk van het niveau en de beschikbare tijd, keuzes te maken en het boek naar eigen inzicht te gebruiken.Door het gebruik van economisch vocabulaire in de oefeningen en dankzij de vertaling van nieuwe termen , leert de student naast grammatica ook het gangbare economisch jargon.Core Business is zo opgezet dat de belangrijkste onderwerpen in veertien weken kunnen worden doorgewerkt. Niveau: ERK C1.