Cooperatief leren binnen adaptief onderwijs

Cooperatief leren binnen adaptief onderwijs


Auteur:J.M.C.G. van Vugt

  • Nederlands
  • 220 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • november 2001
  • Samenvatting

    Cooperatief leren werkt activerend en interactief. Leerlingen onderzoeken, stellen vragen, reflecteren en krijgen inzicht in leerstrategieen. Deze werkwijze daagt kinderen uit tot zelfstandig en zelf-verantwoordelijk leren, tot activiteit en betrokkenheid. Daarin staat de interactie tussen leraar en leerling en de leerlingen met elkaar centraal.De leraar motiveert, stimuleert en geeft tegelijkertijd, vanuit haar of zijn vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen, houvast. Leerkrachten en leerlingen maken samen het onderwijs.Hoofdonderdeel van dit boek vormen 200 werkvormen (gepresenteerd met behulp van praktische iconen) die de leerkracht direct in de praktijk kan uitvoeren. Daarnaast komen in aparte hoofdstukken aan de orde:Cooperatief leren en adaptief onderwijs Organisatie en evaluatie Bijdragen aan sociaal-emotionele ontwikkeling Leerresultaten van cooperatief lerenCooperatief leren binnen adaptief onderwijs is geschreven en samengesteld voor studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs, voor lio”s en voor leraren en schoolbegeleiders in het basisonderwijs.