Continentale Filosofie

Continentale Filosofie


Auteur:Simon Critchley

  • Nederlands
  • 168 pagina’s
  • Het Spectrum
  • januari 2003
  • Samenvatting

    Continentale filosofie is de tegenhanger van de Angelsaksische, analytische filosofie. Het is een omstreden begrip dat de filosofie in het hart raakt. Deze ‘kortste introductie’ tracht de vraag te beantwoorden wat continentale filosofie eigenlijk is. Dat gebeurt aan de hand van een heldere uitleg die 200 jaar geleden bij Kant begint en stilstaat bij belangrijke filosofen als Nietzsche, Husserl en Heidegger. Daarin klinkt een pleidooi door om de filosofie in het centrum van de cultuur te plaatsen en haar oorspronkelijke definitie, ‘liefde voor wijsheid’, in ere te herstellen. En dan is vooral die soort wijsheid bedoeld die het leven tot iets waardevols maakt.