Construeren A / 2 (Over)spannend staal

Construeren A / 2 (Over)spannend staal

  • Nederlands
  • 447 pagina’s
  • Bouwen met Staal
  • mei 2006
  • Samenvatting

    Reeks Overspannend StaalDeel 2: Construeren AConstrueren A, geschreven op HBO-niveau, is bedoeld voor de (tekenaar-)constructeur. De kracht van het boek ligt in de bundeling van theoretische en praktische informatie. De lezer krijgt informatie over het toetsen van gangbare staalconstructies. De verbindingen, en met name bout- en lasverbindingen, worden in een apart hoofdstuk behandeld. Ook onderwerpen als staal-beton constructies, brandveiligheid, bruggen en kraanbanen komen aan de orde. De verschillende onderwerpen worden afzonderlijk toegelicht met rekenvoorbeelden, maar komen ook integraal aan de orde in drie uitgewerkte constructies.http://www.vssd.nl/hlf/bms.htm